ศุกร์์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ฝ่ายกิจการนักเรียน

เนื้อหากิจกรรม :
-ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเข้ารับการพัฒนาพฤติกรรม
-ประกาศรายชื่อนักเรียน(รอบแรก)ที่ผ่านการพิจารณายกย่องให้เป็น”ผู้ดีศรีวชิรา”

เข้าชม 55  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
  
ฝ่ายแผนและพัฒนา (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม :
กำกับติดตามงานโครงการกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ทุกฝ่าย
เข้าชม 54  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562