จันทร์ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ฝ่ายวิชาการ

เนื้อหากิจกรรม :
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
เข้าชม 57  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
  
ฝ่ายแผนและพัฒนา (วันที่ 5)

เนื้อหากิจกรรม :
กำกับติดตามงานโครงการกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ทุกฝ่าย
เข้าชม 54  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562