เสาร์์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ฝ่ายแผนและพัฒนา (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม :
กำกับติดตามงานโครงการกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ทุกฝ่าย
เข้าชม 35  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562