จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ฝ่ายกิจการนักเรียน

เนื้อหากิจกรรม :
ตรวจติดตามงานฝ่ายกิจการนักเรียน
สมุดบันทึกโฮมรูม  บันทึกตามติดตามนักเรียน  บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน บันทึกสถิตินักเรียน บันทึกเวรประจำวัน

เข้าชม 35  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562