ชื่อ - นามสกุล :นางปรัญญา กลีบทรัพย์
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :